Nieuwjaarsborrel & ALV

GIsteravond is het bestuur bijeen geweest en is besloten de ALV te verplaatsen naar zondag 26 maart, de eerste dag dat de boten weer naar het strand kunnen. Gezien het gering aantal aanmeldingen, het koude en nu ongezellige clubhuis en geen echte noodzaak om de ALV nu te houden, is hiertoe besloten.

Laten we 26 maart als de seizoensopening zien, als de eerste boten op het strand weer verschijnen en we de eerste klussen aan de boot en de club weer uitvoeren. En dan maken we ook wat tijd om de ALV te houden, te borrelen en met elkaar over een aantal zaken van gedachten te wisselen.

Op de agenda stond een contributie verhoging, daar is nu nog niet over besloten, maar de penningmeester zal wel al de facturen voor lidmaatschap en liggeld met deze nieuwe bedragen uitsturen, dit dus onder voorbehoud van goedkeuring van de ALV. De agenda voor de ALV en de benodigde stukken zullen we tijdig rondsturen.

Meer informatie

Datum
 
Type