Geen categorie

Hellecat en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Vanaf 25 mei 2018 geldt er nieuwe, strengere regelgeving op het gebied van privacy, de zogeheten Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze regels gelden ook voor sportverenigingen. Als sportvereniging ben je wettelijk verplicht tot het beschermen van de persoonsgegevens van leden, vrijwilligers, en alle andere personen van wie je persoonsgegevens verwerkt. Voor deze verwerking moet je denken aan:

  • Het opnemen van persoonsgegevens van een nieuw lid in het ledenbestand;
  • Het doorsturen van bepaalde gegevens naar het Watersportverbond;
  • Het jaarlijks sturen van facturen voor het lidmaatschapsgeld;
  • Het versturen van nieuwsbrieven aan leden;
  • Het publiceren van foto’s en video’s van evenementen op de website en op sociale media;
  • Het verwijderen van persoonsgegevens nadat een lid het lidmaatschap opzegt.

Hellecat is met hulp van het NOC*NSF en het Watersportverbond aan de slag gegaan met de AVG verplichting. Via een stappenplan zijn we meegenomen in de acties die voor ons nodig zijn op het vlak van bijvoorbeeld ICT en administratieve processen.

Een van die stappen is het opstellen van een Privacybeleid. Dit is inmiddels gebeurd en dit beleid is nu te vinden op onze website: 

Klik hier

We willen jullie verzoeken om kennis te nemen van dit privacybeleid en hier ook akkoord op te geven. Dit kan door in te loggen in onze website en via MijnClub > Wijzigen > Wijzig lidgegevens het hokje bij Privacybeleid aan te vinken. Controleer dan meteen je andere lidgegevens!

In de diverse inschrijvingsformulieren die we bij Hellecat hanteren, heeft dit privacybeleid ook een plaats gekregen en worden nieuwe leden/passanten gewezen op ons privacybeleid.

We hebben het stappenplan inmiddels doorlopen en hebben een AVG-verklaring ontvangen van Stichting AVG. Dit is een zelf-verklaring, waarmee we verklaren dat Hellecat het stappenplan heeft doorlopen en benodigde acties heeft ondernomen. Dit is een praktisch hulpmiddel, Hellecat is en blijft zelf verantwoordelijk om te (blijven) voldoen aan de AVG.

Bedankt voor jullie medewerking!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *